TULE MUKAAN!

Kokoomuslaisuus on tahtoa tehdä asioita – se on sisukkuutta kääriä hihat ja tehdä töitä entistä [...]

Lue lisää

Kokoomus K62020

Tämän vuosikymmenen kuusi kohtalonkysymystä ovat korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, [...]

Lue lisää

Jotta julkinen talous olisi vuonna 2023 tasapainossa, tarvitaan n. 77 % työllisyysaste sekä n. 120 000 työllistä lisää. Eli tuplat siitä, mitä hallitus alun perin arvioi. Hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois.

Suomi tarvit­see 120 000 uutta työl­listä, jotta julki­nen talous olisi vuonna 2023 tasa­pai­nossa, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo. Tämä tarkoit­taa 77 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta. Laskel­man on tehnyt edus­kun­nan riip­pu­ma­ton tieto­pal­velu. Kokoo­mus pyysi laskel­maa [...]

Lue lisää