Pirkanmaalaiset kansanedustajat tahtovat korjata hallituksen budjettiesityksen epäkohdat

TIEDOTE 18.10.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen pirkanmaalaiset kansanedustajat tahtovat korjata hallituksen budjettiesityksen epäkohdat.

Kokoomuksen pirkanmaalaiset kansanedustajat vaativat, että hallituksen talousarvioesityksessä panostukset koulutukseen ja liikenteeseen näkyisivät vahvemmin. Edustajat ovat tehneet aloitteita määrärahan lisäämiseksi muun muassa uuden Tampereen yliopiston fuusiokustannusten kompensoimiseen ja liikenneolosuhteiden parantamiseksi Pirkanmaalla.

Kokoomuksen edustajat näkevät, että Pirkanmaan kasvaessa yhä elinvoimaisemmaksi maakunnaksi ja Tampereen kaupungin kehittyessä kohisten on tärkeää, että liikenne on sujuvaa ja pullonkaulat poistetaan.

Ruuhkaongelmat haittaavat erityisesti työmatka- ja tavaraliikennettä ja ruuhkautuminen on merkittävä ongelma koko Pirkanmaan kilpailukyvyn kasvulle. Takkuava liikenne moninkertaistaa myös päästöt. Parannuksilla ja rahoituksen kohdentamisella edistetään myös merkittävästi turvallisuutta, Kokoomuksen edustajat painottavat.

Sofia Vikman sanoo, että myös teiden hälyttävä kunto näkyy esimerkiksi päällysteiden reikiintymisenä, routavaurioina sekä heikkenevänä tieturvallisuutena. Kaikkia suurempiakaan korjaustöitä ei ole Pirkanmaalla pystytty toteuttamaan nykyisen rahoituksen puitteissa. Anna-Kaisa Ikonen ja Pauli Kiuru komppaavat ja toteavat, että esimerkiksi risteysjärjestelyillä parannetaan olennaisesti myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, sekä turvallisuutta. Arto Satonen jatkaa, että Hämeenkyröön ohitustien rakentamisen yhteydessä toteutettaisiin myös muita välttämättömiä kohteita, joiden ei saa antaa enää odottaa.

On tärkeää, että Hämeenkyrön ohitustien rakentumisen yhteydessä toteutetaan myös sujuvan ja turvallisen liikennöinnin kannalta välttämättömät kohteet valtatiellä 3 Ikaalisissa ja Parkanossa. Niillä on merkittävä vaikutus koko Pirkanmaan kannalta, Satonen sanoo.

Lisäksi edustajat haluavat esityksillään vauhdittaa pahoin ruuhkautuneen Vaitinaron liittymän ja Etelä-Pirkanmaan yhteyksien parannuksia.

Anna-Kaisa Ikonen ja Sofia Vikman vaativat yhteen ääneen, että uuden Tampereen yliopiston yhdistymisen siirtymävaihetta on tuettava. Kyseessä on Suomen toiseksi suurin korkeakouluyhteisö yli 30 000 opiskelijalla ja noin 5000 henkilötyövuodella sekä Suomen suurin yliopistofuusio. Talousarvioaloitteessa esitetään 8 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla katetaan fuusioitumisesta syntyneet kolmen aikaisemman korkeakoulun tietojärjestelmien yhdistämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset.

Koulutus on pienen Suomen menestyksen strategia, kasvun ja hyvinvoinnin kulmakivi. Tampere3 on toiminut koko korkeakoulukentän ajattelumaailman uudistajana ja pidän tärkeänä, että hallitus varmistaa Suomen suurimman korkeakoulufuusion onnistumisen edellytykset” Ikonen toteaa ja jatkaa: ”Jätin fuusiokustannusten kompensoimisesta viime viikolla myös kirjallisen kysymyksen, jonka suurin osa pirkanmaalaisista kansanedustajista yli puoluerajojen allekirjoitti. Huoli on yhteinen. Fuusioiden on vahvistettava korkeakoulujen mahdollisuuksia, ei vietävä niitäIkonen toteaa.

Sivistysvaliokunnan jäsen Sofia Vikman pitää Tampereen uuden yliopiston fuusiorahoituksen varmistamista tärkeänä, jotta uuden yliopistoyhteisömme toimintaedellytykset ja paikka kansainvälisen tason toimijana varmistetaan.

Fuusioitumisessa syntyvät kustannukset, kuten tietojärjestelmien yhdistäminen, eivät saa syödä uuden yhteisön opetuksen ja tutkimuksen laatua, sillä yhdistymisen tarkoitus oli juuri päinvastainen. Koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitkäjänteinen parantaminen on nähtävä välttämättömänä investointina Suomen kilpailukykyyn, korkeaan työllisyyteen ja koko suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan”, sanoo Vikman.

Edustajat kannattavat yhteisesti myös lentoteknisen koulutuksen parantamista (LEKO) Pirkanmaalla vastaamaan alan osaajien kasvavaan kysyntään.

Pauli Kiuru pitää esillä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä haluaa tarttua kansallispuistojemme autiotupaverkoston tilanteeseen. Kiuru korostaa verkoston merkitystä paikallistalouden kannalta ja pitää kansallispuistojen kestävän käytön edistämistä tärkeänä. Aloitteessa esitetään 250 000€ määrärahan lisäämistä autiotupaverkoston korjausvelan vähentämiseen.

Autiotupaverkostomme on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen. Sillä on merkittäviä historiallisia arvoja. Kansallispuistojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Se lisää myös paineita autiotupaverkostoon”, Kiuru sanoo

Kokoomuksen pirkanmaalaiset kansanedustajat haluavat yhdessä tarttua epäkohtiin ja toivovatkin, että heidän tekemillään talousarvioaloitteilla saadaan muutosta aikaan.

Talousarvioaloitteilla haluamme puuttua hallituksen budjettiesityksen vajeisiin ja edistää kohteita, joita se ei riittävässä määrin huomioi”, Kiuru, Ikonen, Vikman ja Satonen päättävät.

 

Lisätiedot
Pauli Kiuru 09 432 3071
Sofia Vikman 09 432 3194
Arto Satonen 09 432 3110
Anna-Kaisa Ikonen 09 432 3062

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *