Ihminen ensin – Pirkanmaan Kokoomuksen sote-teesit

Kuntien rooli muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pääosin maakunnan vastuulle vuoden 2019 alussa. Uudistusta tehtäessä Pirkanmaan Kokoomus haluaa rakentaa entistä parempia palveluita ihmislähtöisesti. Tärkeintä on se, miten saamme parhaat mahdolliset palvelut kaikille Pirkanmaan asukkaille ja täällä vieraileville ihmisille!

Tasavertaiset palvelut taataan kaikille:

 • Sote-uudistus on onnistunut, kun terveyserot kapenevat ja ihmisten pompottelusta luukulta toiselle päästään eroon.
 • Peruspalvelut vahvistuvat ja hoitoon pääsee oikea-aikaisesti.

Ihminen asetetaan etusijalle:

 • Valinnanvapauden laajentaminen on loikka pois järjestelmäkeskeisyydestä kohti ihmisten osallisuutta.
 • Mahdollisuus valita ja saada palvelut ei katso rahapussin kokoa. Julkinen valta vastaa tasa-arvoisesta hoidosta.
 • Ennaltaehkäisevillä palveluilla, kuten liikunnan ja terveyden edistämisellä, lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja kevennetään järjestelmän kuormitusta.
 • Ikäihmisten asumispalveluissa henkilökohtainen budjetti mahdollistaa inhimillisen ikääntymisen, ja antaa ihmisen valita itselleen sopivan kodin.

Valinnanvapaus taataan koko maassa:

 • Tavoitteena on nopea ja yhdenvertainen pääsy palveluihin ja palveluiden laadun, vaikuttavuuden sekä kustannustehokkuuden parantuminen.
 • Valinnanvapauden on ulotuttava koko Suomeen. Sote-alueiden rajat eivät saa muodostua esteeksi palveluiden tasapuoliselle saatavuudelle.

Henkilöstö otetaan mukaan uudistuksiin:

 • Uudistukset on toteutettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.
 • Osaavat ihmiset tekevät sote-palveluiden laadun. Sote-henkilöstön on oltava mukana valmistelussa ja toimeenpanossa.

Asiakasmaksut ovat kaikille samat:

 • Palvelun käyttäjän asiakasmaksut ja siten palvelun hinta ihmiselle ovat samat riippumatta palveluntuottajasta.
 • Palvelumaksujen on oltava kohtuulliset. Ihminen voi halutessaan itse täydentää saamiaan palveluja.

Palveluntuottajien toimintaedellytykset turvataan:

 • Palveluntuottajien toimintaedellytykset on turvattava omistuspohjasta riippumatta.
 • Toimintaa ohjaavien lakien, laatukriteerien, valvonnan, viranomaiskäytäntöjen ja hankinnan sääntöjen on oltava samat kaikille palvelutuottajille.

Palveluiden tuottamisesta tehdään joustavaa:

 • Palvelut eivät ole vain rakenteita ja seiniä.
 • Digitalisaatio ja esimerkiksi mobiilipalvelut ovat mullistavia mahdollisuuksia ja ne on hyödynnettävä täysimääräisesti.
 • Palveluiden tuottajia kannustetaan ja heille annetaan riittävästi tilaa kehittää parempia tapoja hoitaa ihmisiä. Hoidon vaikuttavuudelle täytyy olla kannustimet!

Yhteistyön eri toimijoiden välillä täytyy olla saumatonta:

 • Kumppanuuksien ja yhteistyön kautta ihmiset saadaan kuntoon nopeasti. Samalla myös resursseja säästyy, kun ihmiset pääsevät nopeammin takaisin töihin ja hoidon kustannukset ovat pienemmät.
 • Kunnilla täytyy olla taloudelliset ja toiminnalliset kannustimet kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *