Kysely

Hei, vastaathan pariin kysymykseen, niin saamme arvokasta tietoa ja materiaalia 7.10. koulutuspäivän keskusteluita varten.