Historiaa

Pirkanmaan Kokoomus ry:n historiaa
Kirjoittanut, Laila Halme

Kokoomustoiminnan alkua Pohjois-Hämeessä on valottettu Laila Halmeen kirjoittamassa teoksessa Härkäpäiset – Pohjois-Hämeen Kokoomus r.y. 1919-1989:

Pohjoishämäläiset tutustuivat kokoomuspuolueen julistukseen Aamulehden välityksellä. Lehti käsitteli julistuksen lisäksi laajasti uuden puolueen aatteita ja tarkoitusperiä pääkirjoituksissaan, katsauksissaan ja pakinoissaan.

Uuden puolueen toiminta lähti ripeästi liikkeelle myös Pohjois-Hämeessä. Viisi päivää Helsingin suurkokouksen jälkeen eli 14.12.1918 kutsuttiin kansalaisia koolle Suomalaisen Klubin huoneistoon Tampereelle tavoitteena kokoomuspuolueen paikallisen toiminnan aloittaminen.

Aloitteentekijöiden puolesta kokouksen avasi tehtailija Rafael Haarla ja kokouksen puheenjohtajana toimi kauppias Kusto Ojanen. Sihteereinä olivat toimittajat Teuvo Walanne ja Niilo W. Tiihonen.

Päätoimittaja Eetu A. Alha ja senaattori Juhani Arajärvi esittivät alustukset ja käytetyissä puheenvuoroissa kannatettiin puolueen piirijärjestön perustamista. Väliaikaiseen toimikuntaan nimettiin 16 jäsentä ja sille annettiin valtuudet neljän lisäjäsenen kutsumiseen.

Väliaikainen toimikunta valitsi puheenjohtajakseen lehtori V. Malisen ja varapuheenjohtajakseen lehtori Juhani Hämäläisen. Sihteereinä toimivat opettajat A. Järvenpää ja J. Lähteenmäki. Jo ensimmäisessä kokouksessaan 15. joulukuuta väliaikainen toimikunta ryhtyi suorittamaan valmisteluja maaliskuun alussa pidettäviä valtiollisia vaaleja varten. Loppiaiseksi päätettiin kutsua koolle vaalipiirin edustajakokous vakinaisen piiriorganisaation aikaansaamiseksi kokoomuspuolueelle Pohjois-Hämeen vaalipiirissä. Lehtori Malinen sai tehtäväkseen laatia vaaleihin tähtäävän julistuksen sananmuodon. Se hyvöksyttin 19. joulukuuta pidetyssä kokouksessa ja julkaistiin Aamulehdessä kolme päivää myöhemmin.

Julistus oli seuraava:

Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin valitsijoille. KansalaisetSuuri muutos on viime aikoina tapahtunut maamme puolueoloissa. Helsingissä tk. 9. pnä pidetyssä kansalaiskokouksessa seitsemättä sataa tähän saakka suomalaiseen, nuorsuomalaiseen ja kansanpuolueeseen kuulunutta kansalaista on päättänyt perustaa uuden yhteisen Kansallisen Kokoomuspuolueen ja yhtyä siihen.

Nyt on aika ryhtyä tässäkin vaalipiirissä toteuttamaan tätä kansalaisten mielissä jo kauan elänyttä ajatusta. Tampereella tk. 14. p pidetyn, tämän yhtymisaatteen elähyttämän kansalaiskokouksen valtuuttamina saamme kehottaa samanmielisiä kansalaisia kaikissa vaalipiirin kunnissa ryhtymään toimiin Kansallisen Kokoomuspuolueen paikallisyhdistysten perustamiseen. Me vetoamme lähinnä niihin kansalaisiin, joiden yhteiskunnallinen asema ja isänmaallinen mieli velvoittaa heitä asiassa tekemään aloitteen. Älköön vitkastelko, älköön odotelko toinen toistaan, vaan pantakoon puhelimet soimaan, kutsut käymään niin, että jo joulunpyhien aikaan saadaan uuden puolueen paikallisyhdistykset perustetuksi joka kuntaan, kaikkiin suurimpiin liikeja väestökeskuksiin. Ja kun tämä on tapahtunut, valittakoon näistä yhdistyksistä edustajia siihen puolueen perustavaan kokoukseen, joka tulee Tampereella pidettäväksi ensi loppiaisena ja josta myöhemmin sanomalehdissä lähemmin ilmoitetaan.

Kansalaiset! Me uskomme, että kehotuksemme tapaa lämmintä vastakaikua teidän kaikkien mielessänne. Sillä jo kauan on Suomen maalaisväestö kirouksenaan tuntenut viime aikojen yhtä repivän kuin aiheettoman puoluehajaannuksen, joka on estänyt sitä yksimielisesti, sovillisessa yhteistyössä muiden kansanluokkien kanssa valvomasta oikeutettuja etujaan ja kansamme parasta. Älkäämme siis enää olko nuorsuomalaisia, älkäämme suomalaisen puolueen tai kansanpuolueen jäseniä vaan yksinomaan suomalaisia, keräytykäämme yksimielisinä kansallisen lippumme ympärille laillisen yhteiskuntajärjestyksen, lujan valtiovallan suojaksi, joka yksin voi turvata kansan aineellisen ja henkisen edistyksen ja näin menetellen jättäkäämme itsekullekin hänen vakaumuksensa, tasavaltaisen tai kuningasmielisen, siinä suuressa kysymyksessä Suomen valtiomuodosta, joka pian astuu kansamme ratkaistavaksi.

Viivyttelemättä siis, kansalaiset, isänmaan onneksi Kansallisen Kokoomuspuolueen paikallisyhdistyksiä perustamaan ja niissä Tampereen kokoukseen edustajia valitsemaan. Tampereella 19, p. joulukuuta 1918.

Julistuksen olivat allekirjoittaneet kaikki väliaikaisen toimikunnan 20 jäsentä, mukana myös toimikuntaan perustavan kokouksen jälkeen valitut. He olivat lehtori V. Malinen (puheenjohtaja), päätoimittaja Eetu A. Alha, opettaja Hilja Eronen, pankinjohtaja Väinö Friman tehtailija Raf. Haarla, lehtori Juhani Hämäläinen, opettaja A. Järvenpää, johtaja K. Kiviranta, kauppias J.A. Lindroos, opettaja J. Lähteenmäki, kunnallisneuvos Jalm. Meurman, tohtori Osk. Nyman, kauppias Kusto Ojanen, tilanomistaja Hannes Palmroth, varatuomari Aarne Rekola, maanviljelijä A. Rekula, tehtailija E.V. Sevander, konttoripäällikkö Lauri Simola, kunnallisneuvos Otto Thuneberg ja insinööri Martti Tulenheimo.

Julistuksella oli kaksi käytännöllistä tavoitetta: Loppiaisena pidettÄisiin Tampereella Kokoomuspuolueen piirijärjestön perustamiskokous ja sitä ennen olisi perustettava puolueen paikallisyhdistykset.

Paikallisyhdistysten perustaminen alkoikin ripeästi. Joulukuun 28. pnii perustettiin ensimmäinen Kurussa ja seuraavana päivänä Teiskossa, Ylöjärvellä, Pälkäneellä, Juupajoella, Kuorevedellä ja Jämsässä. Uuden vuoden 5. päivään mennessä pitivät perustamiskokouksensa myös Eräjärven, Sahalahden, Kangasalan, Längelmäen, Vilppuhn, Pirkkalan, Messukylän ja Lempäälän yhdistykset.

Piirijärjestön perustava kokous oli Tampereen Tyttölyseossa loppiaisena 6.1.1919. Mukana oli edustajia 18 perusjärjestöstä. Kunkin yhdistyksen edustamasta kunnasta oli tilaisuuteen valittu yksi edustaja jokaista kunnan 1 000 asukasta kohden, joten kokouksessa oli runsas osanotto.

Lähde: Laila Halme: Härkäpäiset – Pohjois-Hämeen Kokoomus r.y. 1919-1989, s. 14-16.