Kari-Matti Hiltunen

Aluehallituksen puheenjohtaja
Tampere
kari-matti.hiltunen@pirha.fi

Kari-Matti Hiltunen on aluevaltuutettu sekä aluehallituksen puheenjohtaja.