Antti Ivanoff

Aluevaltuutettu
Tampere
antti.ivanoff@pirha.fi

Antti Ivanoff on aluevaltuutettu sekä Asiakkuus- ja laatujaoston varajäsen. Ivanoff on Henkilöstöjaoston jäsen.