Ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 5.12.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston vuoden viimeinen kokous pidetään 5.12.2022. Kokouksessa päätetään isoista asioista, kuten hyvinvointialueen strategiasta, talousarviosta sekä -suunnitelmasta. Pirkanmaan kokoomuksen aluevaltuustoryhmä alleviivaa erityisesti arjen sujuvuuden tärkeyttä, kustannusten kasvun hillitsemistä, yliopistollisen hyvinvointialueen mahdollisuuksia kehittää toimintaa tietoon perustuen sekä ennaltaehkäisevien palveluiden merkittävyyttä.

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen piti aluevaltuuston kokouksessa ryhmäpuheen. Lue koko ryhmäpuhe alta.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

19 000 työntekijää ja kaksi miljardia rahaa. Tällä rahasummalla ja ammattilaisten joukolla me lupaamme pitää huolta kaikkien pirkanmaalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Strategian palvelulupaus on vaativa. Miten me tässä onnistumme?

Siihen tänään hyväksyttävä strategia näyttää meille suuntaa. Meillä on hieno mahdollisuus uudistaa toimintaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Ymmärrettävästi 1.1. eivät toiminnot vielä paljoakaan muutu, mutta tammikuusta alkaen on kannustettava koko henkilökuntaa osallistumaan oman työnsä kehittämiseen ja sen miettimiseen, mikä on oleellista? Sisältyykö työhömme tehottomia rutiineja ja päällekkäistä toimintaa? Miten voimme keskittyä niihin toimintoihin ja palveluihin, jotka lisäävät terveyttä tai edistävät sen ylläpitämistä? Miten voimme hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia? Arjen sujuvuus on tärkeää sekä työntekijöiden että potilaiden kannalta.

Ilman osaavaa henkilökuntaa emme pysty pitämään palvelulupauksestamme kiinni. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä lisää työntekijöiden veto- ja pitovoimaa.  Tämä edellyttää hyvää johtamista kaikilla organisaation tasoilla. Yhdeksi strategian kärkiteemaksi onkin nostettu hyvinvoivat työntekijät.

 

Hyvinvointialueen ensimmäisen talousarvion valmistelua on tehty sumussa. Talousarviota varten kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä on kerätty tiedot kuluvan vuoden sote-menoista. Hyvinvointialueen budjetissa eurot on sitten kohdennettu parhaan arvion mukaan samoille toiminnoille kuin kuntien budjeteissa. Tässä vaiheessa parempaakaan olettamaa ei ole käytettävissä, joten siksi esitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat hyväksyttävissä. Toiminnan käynnistyminen on turvattava. Sen tämä talousarvio mahdollistaa.

Tiedämme kuitenkin jo nyt, että käytettävissä oleva rahasumma ei tule riittämään kaikkiin tuleviin palvelutarpeisiin. Siksi meidän on välittömästi ja aktiivisesti alettava etsiä keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Tiedämme, että nykyisessä järjestelmässä on paljon päällekkäisyyksiä ja pahimmillaan terveydenhuollossa potilasta ja sosiaalipalveluissa asiakasta pompotellaan ja tieto ei kulje. Jatkossa kun kaikki sote-palvelut ovat samassa organisaatiossa, toiminnot pitäisi pystyä järjestämään paremmin siten, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan oikeasta paikasta.

Pirkanmaan hyvinvointialue on yliopistollinen hyvinvointialue. Se antaa meille erinomaiset mahdollisuudet kehittää toimintaamme tutkittuun tietoon perustuen. On tärkeää, että vaikuttavuus ja terveyshyöty ovat keskiössä palveluja kehitettäessä. Taysin yhtiöt Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantamalla kustannukset ovat pienentyneet ja työhyvinvointi sekä asiakastyytyväisyys ovat huippuluokkaa.

 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yksi strategian kärkiteemoista. On sekä inhimillisesti että taloudellisesti tärkeää, että ihminen saa tarvitsemansa avun mahdollisimman varhain. Esimerkiksi lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian tarvetta voidaan vähentää koulujen oppilashuollon palveluilla. Jos koulukuraattorilla, psykologila tai terveydenhoitajalla on mahdollisuus tavata nuorta riittävän usein ja riittävän pitkään, lähetettä erikoissairaanhoitoon ei monen nuoren kohdalla tarvita. Yhteistyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Suuri säästöpotentiaali on esimerkiksi liikkumattomuuden vähentämisessä, mitä voidaan edistää yhdessä kuntien kanssa.

Hyvät kuulijat

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiitän kaikkia strategiatyöhön osallistuneita hyvästä yhteistyöstä. Viranhaltijoita kiitän erityisesti siitä, että jaksoitte kärsivällisesti neuvotella kanssamme strategiasta. Kiitän myös muita valtuustoryhmiä hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista!”

Kategoriat: Aluevaltuusto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *